Giá vàng hôm nay [ngày 1/8/2016] bản tin số 10 – Sóng Elliott